20 Temmuz 2013 Cumartesi

CERRAHİ YÖNTEMLERLE BEN ALDIRMA

CERRAHİ YÖNTEMLERLE BEN ALDIRMA
İnsan vücudunda bulunan benlerin bir kısmı doğuştan var olmakta, bazıları ise sonradan çıkabilmektedir. İster doğuştan olsun, isterse sonradan oluşsun benler için uygulanan farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu tedavi yöntemleri arasında en kesin sonuç alınacak ve tekrarlamayacak yöntem, benin bulunduğu yerden cerrahi olarak çıkartılmasıdır.
Cerrahi yöntemlerle ben aldırma operasyonları sadece benin bulunduğu bölgenin uyuşturulması şeklinde yani lokal anesteziyle yapılabilen küçük bir operasyondur. Ben (nevüs) bulunduğu bölgenin sınırları belirlenir ve cerrahi müdahale ile bulunduğu yerden çıkarılır. Benin çıkarılmasından sonra oluşan açıklık estetik dikiş yardımıyla kapatılır. Estetik kurallara uygun olarak yapılan operasyonlarda bölge de belli belirsiz iz kalması sağlanacaktır. Birçok insan ben aldırma yöntemleri arasında seçim yaparken sadece estetik kaygılar taşımakta ve tek önemli konunun kalacak iz olduğunu düşünmektedir. Oysa estetik kaygıdan daha önemli bir konu, çıkarılan dokunun patolojik olarak araştırılması, kanser ya da cilt tümörü bulunup bulunmadığının incelenmesi gerekliliğidir.
Ayrıca her kesinin insan derisinde iz bırakabileceği bilinmelidir. Lazerle kesi yöntemleri arasında en çok kullanılanı karbondioksit lazer yöntemi de sonuçta vücuda ışın verir. Eğer lazer yöntemiyle ben çıkarıldıktan sonra geri kalan kısım dikiş ile kapatılmazsa iz kalması muhtemeldir.
Cerrahi yöntemlerle ben tedavisien büyük avantajlarından biri, ben çıkarıldıktan sonra aynı yerde bir kez daha ben çıkması ihtimalinin bulunmamasıdır. Ayrıca cerrahi olarak açılacak düzgün bir kesi, cilt altı ve cildin ayrı ayrı ve ince dikişlerle estetik olarak onarılması sayesinde mümkün olduğunca az iz kalması sağlanacaktır. Bu iz yaklaşık 6 ay içinde solacak ve vücut çizgileriyle uyumlu hale gelecektir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder